آمریکا - اقتصادی

۳۰ روز ضمانت برگشت وجه | cPanel - Linux - Litespeed

1 گیگابایت

پهنای باند (ماهیانه) 10 گیگابایت
SSD حافظه
لایت اسپید
SSL رایگان
پشتیبان روزانه و هفتگی
لینوکس
دیتابیسMysql & Mongo
1 دامین قابل اتصال
1 ادآن دامین

2 گیگابایت

پهنای باند (ماهیانه) 20 گیگابایت
SSD حافظه
لایت اسپید
SSL رایگان
پشتیبان روزانه و هفتگی
لینوکس
دیتابیسMysql & Mongo
2 دامین قابل اتصال
1 ادآن دامین

4 GB economy

پهنای باند (ماهیانه) 40 گیگابایت
SSD حافظه
لایت اسپید
SSL رایگان
پشتیبان روزانه و هفتگی
لینوکس
دیتابیسMysql & Mongo
4 دامین قابل اتصال
1 ادآن دامین

10 گیگابایت

پهنای باند (ماهیانه) 1000 گیگابایت
SSD حافظه
لایت اسپید
SSL رایگان
پشتیبان روزانه و هفتگی
لینوکس
دیتابیسMysql & Mongo
10 دامین قابل اتصال
5 ادآن دامین

15 GB economy

Monthly 1500GB unlimited
SSD Storage
LiteSpeed
Free SSL
Daily and Weekly Backup
Linux
Mysql & MongoDB
10 Parked Domains
10 Addon Domains